Gelden er nog maatregelen vanwege de coronapandemie op Beachpark Emmen?
Nee, hoewel veiligheid in algemene zin ook op Beachpark Emmen erg belangrijk is, zijn er op basis van gevoerd overheidsbeleid van het Ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM geen beperkingen meer in 2023. Uiteraard geldt dit totdat overheidsbeleid dit opnieuw vraagt.

Hoe kan ik een of enkele velden huren?
Op de website kun je een of enkele veld(en) huren/reserveren. Je moet bij het reserveren meteen online betalen. Daarmee heb je toegang tot het beachpark voor de tijd die en het veld dat je reserveert. In het reserveringssysteem kun je zien welke velden nog vrij zijn. Bij online reserveringen moet je altijd buiten het Beachpark wachten tot een beheerder je toegang geeft (door het hek te openen)

Kan ik ook velden reserveren voor een toernooi of evenement?
Wanneer je een toernooi of een evenement wilt organiseren kun je het best contact leggen met de beheerder/eigenaar via info@beachpark-emmen.nl voor meer precieze afspraken.

Zijn de velden altijd gereed voor gebruik?
De velden A t/m F zijn altijd ingericht voor beachvolleybal. Op die velden kun je ook voetvolley spelen en eventueel beachtennis. Als gebruiker moet je dan mogelijk de nethoogte aanpassen.

  • Veld I is ingericht met goals voor beachsoccer.
  • Velden G en H zijn ingericht voor beachhandbal. Hier kan ook beachkorfbal op worden gespeeld

Kan ik ook andere (beach)sporten beoefenen op het Beachpark?
Ja, dat kan. Beachpark Emmen heeft diverse leuke beachspellen die op aanvraag beschikbaar zijn. Denk daarbij aan: Beachtennis, Kubb-spel, spike-ball, baseball, beachhonkbal.

Wordt er geholpen bij het opbouwen van de velden als ze niet klaar staan?
Ja, vanuit de stichting wordt ervoor gezorgd dat velden worden ingericht voor gebruik. Dat kan eventueel ook samen met de huurder worden gedaan. Alleen als je weet hoe te handelen met het materiaal op het Beachpark mag je velden alleen gereedmaken.

Zijn er ook lijnen om de speelvelden te markeren
Ja, op alle veldenĀ  – zie plattegrond – ligt de veldmarkering permanent.

Zijn er ballen of is er ander spelmateriaal aanwezig?
Nee, er zijn geen ballen of er is geen ander klein spelmateriaal aanwezig op het park. Dat materiaal moet je zelf meenemen. Bij toernooien of evenementen of op speciaal verzoek spreken we af wie ballen en klein sportmateriaal regelt.

Is er drinken of eten te koop op het beachpark?

Tijdens momenten van individuele verhuur of tijdens gebruik door onderwijs of andere organisaties is er geen verkoop van eten en drinken op het park. Wanneer een naburige sportkantine open is kan daar gebruik van worden gemaakt.

Bij evenementen en toernooien worden afspraken gemaakt omtrent de behoefte aan en het regelen van catering.

Mogen we zelf eten en drinken meenemen naar het park?
Ja, dat mag. Het is daarbij van belang geen glaswerk op het park te gebruiken. Let ook op afgebroken ‘lipjes’ van blik en andere harde materialen (plastics). Alle afval moet worden opgeruimd in de vuilnisbakken zodat het park veilig en schoon blijft. Help ons en elkaar het Beachpark veilig te houden.

Bij evenementen of toernooien kan, afhankelijk van de afspraak met de organisator, het nuttigen van zelf meegebrachte eten en drinken mogelijk niet toegestaan zijn.

Waarom kost het gebruik van velden geld?
Het beachpark is ingericht door een stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk, maar moet wel haar schulden betalen en materiaal kunnen vervangen of kunnen uitbreiden. Dat kost geld.

Omdat de stichting geen leden heeft, zijn er geen contributie- of andere inkomsten. Daarom vragen we voor het gebruik van het beachpark huur. Overigens zijn we er als bestuur scherp op om de kosten van gebruik zo laag mogelijk te houden.

Partners