Mag ik vanwege het coronavirus wel sporten op Beachpark Emmen?
Ja, dat kan. Vanaf 3 mei kan er online worden gereserveerd en kunnen ook verenigingen en scholen weer op Beachpark Emmen sporten. Voorlopig kan dat alleen voor jongeren t/m 18 jaar. Daarbij geldt dat we ons allemaal aan het coronaprotocol moeten houden. Dat geldt heel specifiek voor jongeren in de leeftijd  12 t/m 18 jaar.  Zie ook ons tabblad informatie.

Hoe kan ik een of enkele velden huren?
Op de website kun je een of enkele veld(en) huren/reserveren. Je moet bij het reserveren meteen online betalen. Daarmee heb je toegang tot het beachpark voor de tijd die en het veld dat je reserveert. In het reserveringssysteem kun je zien welke velden nog vrij zijn.

Kan ik ook velden reserveren voor een toernooi of evenement?
Wanneer je een toernooi of een evenement wilt organiseren kun je het best contact leggen met de beheerder/eigenaar via info@beachpark-emmen.nl voor meer precieze afspraken.

Zijn de velden altijd gereed voor gebruik?
De velden C1, C2, D1 en D2 zijn altijd ingericht voor beachvolleybal. Op die velden kun je ook voetvolley spelen en eventueel beachtennis. Als gebruiker moet je dan mogelijk de nethoogte aanpassen.

  • Veld A is ingericht met goals voor beachsoccer.
  • Velden B1 en B2  worden alleen of samen ingericht met specifieke materialen, op verzoek van de huurder.

Kan ik ook handbalvelden huren?
Veld A kan ook gehuurd worden voor handbal. Er zijn vier handbaldoelen. Er kunnen dus 2 velden voor handbal op aangebracht worden.  Je huurt veld A altijd in zijn geheel. Op de velden B1 en B2 samen is meestal al een handbalveld ingericht.

Wordt er geholpen bij het opbouwen van de velden als ze niet klaar staan?
Ja, vanuit de stichting wordt ervoor gezorgd dat velden worden ingericht voor gebruik. Dat kan eventueel ook samen met de huurder worden gedaan.

Zijn er ook lijnen om de speelvelden te markeren
Ja, op de velden C1, C2, D1 en D2 ligt de veldmarkering  permanent en op andere velden wordt deze aangebracht als dat nodig is.

Zijn er ballen of is er ander spelmateriaal aanwezig?
Nee, er zijn geen ballen of ander klein spelmateriaal aanwezig op het park. Dat materiaal moet je zelf meenemen. Bij toernooien of evenementen spreken we af wie ballen en klein sportmateriaal regelt.

Is er drinken of eten te koop op het beachpark?

Tijdens momenten van individuele verhuur of tijdens gebruik door onderwijs of andere organisaties is er geen verkoop van eten en drinken op het park. Wanneer de sportkantine van VV Emmen open is kan daar gebruik van worden gemaakt.

Bij evenementen en toernooien worden afspraken gemaakt omtrent de behoefte aan catering.

Mogen we zelf eten en drinken meenemen naar het park?
Ja, dat mag. Het is daarbij van belang geen glaswerk op het park te gebruiken en alle afval op te ruimen in de vuilnisbakken zodat het park veilig en schoon blijft.

Bij evenementen of toernooien kan, afhankelijk van de afspraak met de organisator, het nuttigen van zelf meegebrachte eten en drinken mogelijk niet toegestaan zijn.

Waarom kost het gebruik van velden geld?
Het beachpark is ingericht door een stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk, maar moet wel haar schulden betalen en materiaal kunnen vervangen of kunnen uitbreiden. Dat kost geld.

Omdat de stichting geen leden heeft, zijn er geen contributie- of andere inkomsten. Daarom vragen we voor het gebruik van het beachpark huur. Overigens zijn we er als bestuur scherp op om de kosten van gebruik zo laag mogelijk te houden.

Partners