Stichting Beachsporten Emmen is in oktober 2017 opgericht.

Met steun van de gemeente Emmen en private investering hebben we kans gezien het Beachpark Emmen in te richten.

Missie

Doel van de stichting is het beoefenen van beachsporten in de meest brede zin van het woord te stimuleren en te faciliteren. Alle doelgroepen moeten gebruik kunnen maken van het Beachpark. Te denken valt daarbij aan scholen in Emmen, alle sport- en andere verenigingen, bedrijven en zeker ook individuele gebruikers envriendenclubs. Samen met enkele vrijwilligers proberen we dit te faciliteren.

Elk niveau en wanneer je wilt

Op het Beachpark kan iedereen op zijn of haar niveau bewegen en sport beoefenen. Dat kan in competitieverband, in- of buiten verenigingsverband, maar ook in nieuwe samenstellingen die gaandeweg kunnen ontstaan. Dat kan volgens vaste planningen maar ook op het moment dat je tijd en zin hebt met elkaar te gaan sporten. We zouden het mooi vinden wanneer op Beachpark Emmen een nieuwe beachsport-community gaat ontstaan.

Kernwaarden

Als je onze kernwaarden sportiviteit, verbinding zoeken, plezier beleven, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen en duurzaam gebruik respecteert en accepteert ben je van harte welkom op het beachpark Emmen.

Tips voor verbetering

Vanaf de opening op 4 juni 2018 willen we als bestuur van de stichting beachsporten Emmen het beachpark graag maximaal benut zien zodat veel inwoners van Emmen plezier beleven aan het bewegen en sporten op het beachpark. We vragen je als (potentiële) gebruiker met ons in contact te treden als je goede tips hebt om ons doel beter te realiseren.

Bestuur Stichting Beachsporten Emmen

Herman Meppelink – voorzitter

Bert Koops – secretaris

3e bestuurslid – vacature

Partners